navigace: Skip Navigation LinksÚvodem > Inženýring a servis

Inženýring a servis

Poradenství, plánovací, dodavatelský a údržbový servis

Technici a inženýři naší společnosti disponují dlouholetými a rozsáhlými výrobními a odbornými vědomostmi ze všech oblastí měřicí a regulační techniky.

Naše portfolio služeb se rozprostírá od poradenských a plánovacích služeb k vypracování individuálních klientsky specifických řešení nebo optimalizaci procesů a zařízení, přes technickou podporu při problémech nebo dotazech, až po služby v oblasti údržby a uvádění do provozu.

Díky vnitřním i externím vzdělávacím programům se udržuje odbornost našich spolupracovníků stabilně na aktuálním stavu vývoje tak, aby mohly být splněny požadavky zákazníků.

Nabízíme

  • poradenství a optimalizace zařízení
  • plánování
  • řízení projektů
  • technická podpora
  • servis
  • údržba a uvádění do provozu
  • vedení skladu pro rychlou disponibilitu dodávek a náhradních dílů

Váš partner pro systémy, služby a komplexní řešení v oblastech regulační techniky, měřící techniky, potrubní kompenzace, dálkového vytápění, klimatizace a automatizace budov.